Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  889
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  10.02.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  28974286
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11520
  14.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  12225
  28.12.2017
  VNG Norge AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.12.2017 og virkningsdato 10.2.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13216
  15.10.2018
  VNG Norge AS har endret navn til Neptune E&P Norge AS fra 12.10.2018
  Andre meldinger
  13459
  07.12.2018
  Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018. Alle eiendeler i Neptune E&P Norge AS er ved fusjonen overtatt av Neptune Energy Norge AS.
  Andre meldinger
  13487
  07.12.2018
  I forbindelse med at Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018, er operatørskapet overført fra Neptune E&P Norge AS til Neptune Energy Norge AS. Dette i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 24.9.2018.
  Andre meldinger
  14264
  01.07.2019
  DNO Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Neptune Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.6.2019 og virkningsdato 10.2.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14271
  08.07.2019
  Neptune Energy Norge AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelse til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.6.2019 og virkningsdato 10.2.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14272
  08.07.2019
  Neptune Energy Norge AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelse til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.6.2019 og virkningsdato 10.2.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14270
  08.07.2019
  Concedo ASA har overdratt sin 40 % deltakerandel i tillatelse til Neptune Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.6.2019 og virkningsdato 10.2.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15249
  04.03.2020
  Neptune Energy Norge AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.2.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15800
  18.02.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.2.2021 at utvinningstillatelse 889 anses som bortfalt med virkning fra og med 11.2.2021, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4c).
  Andre meldinger