Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.07.2024 - 01:27
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  150 B
  Gyldig fra dato
  04.02.2011
  Gyldig til dato
  04.02.2018
  NPDID for utvinningstillatelser
  20108072
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5736
  02.03.2011
  Utvinningstillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  5872
  06.07.2011
  Marathon Petroleum Norge AS har endret navn til Marathon Oil Norge AS med virkning fra 4.7.2011.
  Andre meldinger
  8285
  05.11.2014
  Marathon Oil Norge AS har endret foretaksnavn til Det norske oljeselskap AS med virkning fra 16.10.2014.
  Andre meldinger
  8297
  05.11.2014
  Det norske oljeselskap AS har overdratt en 65 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8320
  07.11.2014
  Operatørskapet er overført fra Det norske oljeselskap AS til Det norske oljeselskap ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 29.9.2014, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  8335
  12.11.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 65 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000,000 United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.11.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9855
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 65 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11110
  12.09.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 2.9 2016 at initiell perioden forlenges til 4.2.2018, iht. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11147
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11892
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 65 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9855) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  11847
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 65 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 12.11.2014 (dok.nr.: 8335) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  12192
  22.12.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 22.12.2017 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt med virkning fra 4.2.2018, jf. lov 29 november nr 72 om petroleumsloven § 3-15.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)