Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  870
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  10.02.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  28973437
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11501
  10.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  11789
  25.07.2017
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 20.00 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Pantobligasjon stor NOK 2 400 000 000, skriver norske kroner tomilliarderfirehundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.5.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12973
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  14042
  22.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14365
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr.11789 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14540
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 2 400 000 000 skriver Norwegian kroner two billion four hundred million, i DNO North Sea (Norge) AS sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 9.7.2017 (dok.nr.: 11789) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14958
  23.12.2019
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15235
  18.02.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.2.2020 at utvinningstillatelse 870 anses som bortfalt med virkning fra 11.2.2020, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4c.
  Andre meldinger