Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  370
  Gyldig fra dato
  06.01.2006
  Gyldig til dato
  06.07.2013
  NPDID for utvinningstillatelser
  3810959
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  6729
  17.12.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pante obligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  7019
  10.04.2013
  Concedo ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen 370 til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 350,000,000 pluss 10 %, skriver norske kroner trehundreogfemtimillioner 00/100 pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.3.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2750
  27.03.2006
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2771
  26.04.2006
  Pertro-Canada UK Limited har overdratt sin 70% andel i tillatelsen til Pertro-Canada Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2774
  27.04.2006
  Pertro-Canada UK Limited har overdratt operatørskapet i tillatelsen til Pertro-Canada Norge AS.
  Andre meldinger
  4105
  05.02.2009
  Revus Energy ASA har endret navn til Wintershall Norge ASA, med virkning fra 17.01.2009.
  Andre meldinger
  4411
  12.05.2009
  Petro-Canada Norge AS har overdratt sin 70% deltakerandel i tillatelsen til Wintershall Norge ASA med virkning fra1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4913
  14.12.2009
  Wintershall Norge ASA overdrar en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til A/S Norske Shell med virkning fra 1. januar 2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5053
  23.12.2009
  Wintershall Norge ASA overdrar en 10 % deltakerandel til Concedo ASA med virkning fra 1. januar 2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5067
  08.01.2010
  Dok nr. 4913 korrigert virknings dato til med virkning fra 1. juli 2009, korreksjon meddelt i brev fra A/S Norske Shell datert 5.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5493
  06.09.2010
  Concedo ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 200,000,000 pluss 10 %, skriver norske kroner tohundre millioner 00/100 pluss 10 %. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 1.7.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5529
  04.10.2010
  Wintershall Norge ASA overdrar en 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Agora Oil & Gas AS med virkning fra 30.9.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5528
  04.10.2010
  Wintershall Norge ASA overdrar en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Concedo ASA med virkning fra 30.9.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5543
  08.11.2010
  A/S Norske Shell overdrar sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Wintershall Norge ASA med virkning fra 1.7.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5932
  22.08.2011
  Wintershall Norge ASA overdrar en 10% deltakerandel i tillatelsen til North Energy ASA med virkning fra 31.7.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6044
  13.12.2011
  Agora Oil & Gas AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 500,000,000, skriver norske kroner femhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 29.11.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6335
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  6729
  17.12.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pante obligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7016
  10.04.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK 200,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner tohundremillioner, pluss ti prosent hvor Concedo ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen 370 til fordel for DnB NOR Bank ASA datert 6.9.2010 (dok. nr.: 5493) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 9.4.2013.
  Sletting av pant
  7019
  10.04.2013
  Concedo ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen 370 til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 350,000,000 pluss 10 %, skriver norske kroner trehundreogfemtimillioner 00/100 pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.3.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7031
  29.04.2013
  Agora Oil & Gas AS har endret foretaksnavn til CapricornNorge AS fra 20.04.2013
  Andre meldinger
  7687
  26.02.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev av 26.11.2013 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 06.07.2013 jf utvinningtillatelse 370 pkt. 4 annet ledd bokstav c.
  Andre meldinger
  14733
  29.11.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 500 000 000 skriver norske kroner femhundremillioner, i Agora Oil & Gas AS sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 7.12.2011 (dok.nr.: 6044) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 28.11.2019.
  Sletting av pant