Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  810
  Gyldig fra dato
  05.02.2016
  Gyldig til dato
  05.08.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  27395837
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10641
  08.03.2016
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10853
  11.05.2016
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter en 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Pantobligasjon stor NOK 2,400 000 000, skriver norske kroner 2 milliarder fire hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 30.3.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11971
  01.11.2017
  Wellesley Petroleum AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12260
  02.01.2018
  Centrica Resources (Norge) AS har endret navn til Spirit Energy Norge AS fra 22.12.2017
  Andre meldinger
  13382
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14033
  22.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14356
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 10853 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14428
  17.09.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 17.9.2019 at utvinningstillatelse 810 bortfaller fra 5.8.2019, jf. utvinningstillatelse 810 pkt. 4c.
  Andre meldinger
  14528
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 2 400 000 000 skriver Norwegian kroner two billion four hundred million, i DNO North Sea (Norge) AS sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 22.4.2016 (dok.nr.: 10853) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant