Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  036 C
  Gyldig fra dato
  13.10.2003
  Gyldig til dato
  02.02.2032
  NPDID for utvinningstillatelser
  2473241
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  80.00000
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2179
  29.10.2003
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2221
  16.12.2003
  Total E&P Norge AS har overdratt en 8,262% andel i tillatelsen til Marathon Petroleum Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2222
  16.12.2003
  Total E&P Norge AS har overdratt en 6,849% andel i tillatelsen til Det Norske Oljeselskap AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2223
  16.12.2003
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 9,132% andel i tillatelsen til Norske ConocoPhillips AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2269
  14.01.2004
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt en 10.747 % andel i tillatelsen til Norske ConocoPhillips AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2266
  14.01.2004
  A/S Uglands Rederi har overdratt en 0.091 % andel i tillatelsen til Det Norske Oljeselskap AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2268
  14.01.2004
  A/S Uglands Rederi har overdratt en 0.121 % andel i tillatelsen til Norske ConocoPhillips AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2267
  14.01.2004
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt en 8.060 % andel i tillatelsen til DNO AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2270
  27.01.2004
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt operatørskapet til Marathon Petroleum Norge AS.
  Andre meldinger
  2407
  24.06.2004
  Det Norske Oljeselskap AS har overdratt sin 15 % andel i tillatelsen til Lundin Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3449
  29.11.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3450
  29.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3774
  21.03.2008
  Norske ConocoPhillips AS er innfusjonert i ConocoPhillips Skandinavia AS med virkning 25.09.2007.
  Andre meldinger
  4628
  04.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  5868
  06.07.2011
  Marathon Petroleum Norge AS har endret navn til Marathon Oil Norge AS med virkning fra 4.7.2011.
  Andre meldinger
  8293
  05.11.2014
  Det norske oljeselskap AS har overdratt en 65 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8281
  05.11.2014
  Marathon Oil Norge AS har endret foretaksnavn til Det norske oljeselskap AS med virkning fra 16.10.2014.
  Andre meldinger
  8316
  07.11.2014
  Operatørskapet er overført fra Det norske oljeselskap AS til Det norske oljeselskap ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 29.9.2014, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  8331
  12.11.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 65 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000,000 United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.11.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9875
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 65 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11135
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11904
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 65 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9875) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  14116
  29.05.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, i Det norske Oljeselskap ASA sin 65 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 12.11.2014 (dok.nr.: 8331) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 24.5.2019
  Sletting av pant
  15382
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  16022
  14.06.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 11.6.2021 at utvinningstillatelsen forlenges til 2.2.2032, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  16991
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17518
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse