Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  090 JS
  Gyldig fra dato
  09.10.2018
  Gyldig til dato
  30.06.2025
  NPDID for utvinningstillatelser
  33309858
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  40.00000
  INPEX Idemitsu Norge AS
  40.00000
  Vår Energi ASA
  15.00000
  Wellesley Petroleum AS
  5.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13308
  30.11.2018
  Operatørskapet er overført fra Equinor Energy AS til Wellesley Petroleum AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 26.10.2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  13304
  30.11.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  13305
  30.11.2018
  Equinor Energy AS har overdratt sin 45 % andel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16219
  01.11.2021
  Wellesley Petroleum AS har overdratt en 40 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.10.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16232
  15.11.2021
  Operatørskapet er overført fra Wellesley Petroleum AS til Equinor Energy AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 13.10.2021, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd. Endringen er gjeldende fra 13.11.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16644
  01.03.2022
  Idemitsu Petroleum Norge AS har endret navn til INPEX Idemitsu Norge AS fra 31.1.2022
  Andre meldinger
  17230
  30.09.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.9.2022 at konsesjonstiden for utvinningstillatelsen forlenges til 30.6.2025, jf. petroleumsloven § 10-18 fjerde ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  18230
  15.02.2024
  Neptune Energy Norge AS har endret foretaksnavn til Vår Energi Norge AS med virkning fra 31.01.2024
  Navnendring rettighetshaver
  18532
  10.06.2024
  Vår Energi Norge AS og Vår Energi ASA har fusjonert 08.06.2024. Alle eiendeler i Vår Energi Norge AS er overtatt av Vår Energi ASA. Energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 29.04.2024, jf. petroleumsloven § 10-12 og lagringsforskriften § 11-13.
  Navnendring rettighetshaver