Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1042
  Gyldig fra dato
  14.02.2020
  Gyldig til dato
  14.11.2029
  NPDID for utvinningstillatelser
  36464372
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  40.00000
  Equinor Energy AS
  30.00000
  Vår Energi ASA
  30.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15322
  01.04.2020
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16479
  11.02.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 11.2.2022 at at initiell periode forlenges til 14.2.2028, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16532
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  17815
  18.04.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 17.4.2023 at initiell periode forlenges til 14.2.2029, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  18208
  14.02.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 14.02.2024 at initiell periode forlenges til 14.05.2029, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  18508
  28.05.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 27.05.2024 at initiell periode forlenges til 14.11.2029, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode