Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.07.2024 - 01:27
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  646
  Gyldig fra dato
  03.02.2012
  Gyldig til dato
  03.02.2015
  NPDID for utvinningstillatelser
  21559761
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  6981
  02.04.2013
  Noreco Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,240,000,000, skriver norske kroner enmilliardtohundreogførtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  7726
  03.03.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.2.2014 at initiell periode forlenges til 3.2.2020, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6242
  27.03.2012
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6368
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  6805
  02.01.2013
  Norwegian Energy Company ASA overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Noreco Norway AS med virkning fra 31.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6981
  02.04.2013
  Noreco Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,240,000,000, skriver norske kroner enmilliardtohundreogførtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7133
  01.07.2013
  PGNiG Norway AS har endret foretaksnavn til PGNiG Upstream International AS med virkning fra 15.5.2013
  Andre meldinger
  7726
  03.03.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.2.2014 at initiell periode forlenges til 3.2.2020, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9031
  06.03.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.3.2015 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra og med 3.2.2015, jf. utvinningstillatelse pkt. 4b.
  Andre meldinger