Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  859
  Gyldig fra dato
  10.06.2016
  Gyldig til dato
  21.10.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  28169055
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11063
  30.06.2016
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13053
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13271
  23.11.2018
  Chevron Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 22.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15455
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15588
  31.08.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 28.8.2020 at utvinningstillatelse 859 anses som bortfalt med virkning fra 22.10.2020, jf. petroleumsloven 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 3-15.
  Andre meldinger