Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.07.2024 - 01:27
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1025 S
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  01.03.2028
  NPDID for utvinningstillatelser
  34041318
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Vår Energi ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Vår Energi ASA
  60.00000
  Petoro AS
  20.00000
  Equinor Energy AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13914
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16534
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  17798
  04.04.2023
  Equinor Energy AS har overdratt en 30 % andel i tillatelsen til Vår Energi ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.03.2023 og virkningsdato 01.01.2023.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18291
  23.02.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 23.02.2024 at initiell periode forlenges til 01.03.2028, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode