Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  027 C
  Gyldig fra dato
  09.10.2000
  Gyldig til dato
  01.03.2030
  NPDID for utvinningstillatelser
  1333301
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Vår Energi ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Vår Energi ASA
  90.00000
  Kistos Energy (Norway) AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  16307
  25.11.2021
  Mime Petroleum AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 500 000 000, skriver Five hundred million U.S dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 10.11.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1151
  24.11.2000
  Tillatelsen registrert i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  1152
  24.11.2000
  Enterprise Oil Norwegian AS overdrar sin 50% andel til Esso Exploration and Production Norway A/S.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1159
  28.11.2000
  Tillatelsen forlenget til 1. mars 2030.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2589
  27.04.2005
  Esso Exploration and Production Norway A/S har endret navn til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  Andre meldinger
  11983
  01.11.2017
  Operatørskapet er overført fra ExxonMobil Exploration and Production Norway AS til Point Resources AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 19.10.2017, jf. petroleumsloven § 3-7.
  Andre meldinger
  11979
  01.11.2017
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 100 % deltakerandel i tillatelsen til Point Resources AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.11.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12003
  09.11.2017
  Point Resources AS pantsetter sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Panteobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.11.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13578
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  13499
  10.12.2018
  Pantobligasjon pålydende USD 840,000,000 skriver United States Dollars eight hundred and forty million, hvor Point Resources AS pantsetter sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.11.2017 (dok.nr.: 12003) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 10.12.2018
  Sletting av pant
  13620
  10.12.2018
  I forbindelse med at Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018, er operatørskapet overført fra Point Resources AS til Vår Energi AS. Dette i henhold til vedtaksbrevet fra OED datert 12.11.2018
  Andre meldinger
  13664
  18.12.2018
  Vår Energi AS pantsetter sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 4 800 000 000, skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14277
  31.07.2019
  Reduksjon av pantsettelse, (dok. nr. 13664) registrert 18.12.2018 i Vår Energi AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 100 % til 90 %. Panthaver BNP Paribas samtykker til reduksjon av pant datert 29.07.2019.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14289
  02.08.2019
  Vår Energi AS har overdratt 10% andel i tillatelsen til Mime Petroleum AS.Iht. skjøte er gjennomføringsdato 01.08.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14381
  16.08.2019
  Mime Petroleum AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 150 000 000, skriver United States Dollar one hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.8.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15043
  23.12.2019
  Dok nr. 14277 er slettet som følge av sletting dok nr 13664.
  Sletting av pant
  15042
  23.12.2019
  Pantobligasjon stor USD 4 800 000 000 skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million datert 18.12.2018 (dok. nr. 13664) hvor Vår Energi AS pantsetter sin 100 % deltakerandel, redusert fra 100 % til 90 % den 31.7.2019 (dok. nr. 14277) i utvinningstillatelsen til BNP Paribas er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 10.12.2019
  Sletting av pant
  15111
  23.12.2019
  Vår Energi AS pantsetter sin 90 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16240
  19.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15111 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
  Sletting av pant
  16301
  25.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 14381 er slettet. Samtykke fra BNP Paribas foreligger datert 5.11.2021
  Sletting av pant
  16307
  25.11.2021
  Mime Petroleum AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 500 000 000, skriver Five hundred million U.S dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 10.11.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16500
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  17958
  14.08.2023
  Mime Petroleum AS har endret foretaksnavn til Kistos Energy ( Norway ) AS
  Navnendring rettighetshaver