Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  992
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  29.02.2024
  NPDID for utvinningstillatelser
  34039404
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13883
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  15608
  08.10.2020
  Concedo ASA har endret foretaksnavn til Concedo AS med virkning fra 29.9.2020
  Andre meldinger
  17793
  28.03.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 28.3.2023 at initiell periode forlenges til 1.9.2028, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  18078
  30.10.2023
  Operatørskapet er overført fra Neptune Energy Norge AS til Petrolia NOCO AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 26.10.2023, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte
  18284
  16.02.2024
  I henhold til godkjenningsbrev datert 26.10.2023 fra OED og Termination agreement signert av Concedo AS og Petrolia NOCO AS datert 14.02.2024, har Concedo AS trådt ut av utvinningstillatelsen. Petrolia NOCO AS har overtatt Concedo AS deltakerandel på 30 % med virkning fra 01.09.2023.
  Navnendring rettighetshaver
  18285
  19.02.2024
  I henhold til godkjenningsbrev datert 26.10.2023 og e-post datert 16.11.2023 fra OED har Neptune Energi Norge AS trådt ut av utvinningstillatelsen. Petrolia NOCO AS har overtatt Neptune Energi Norge AS deltakerandel på 40 % med virkning fra 01.09.2023.
  Uttreden av tillatelse
  18328
  06.03.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 11.12.2023 og e-post datert 05.03.2024 at utvinningstillatelse 992 anses som bortfalt med virkning fra 01.03.2024.
  Bortfall av tillatelse