Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1066
  Gyldig fra dato
  14.02.2020
  Gyldig til dato
  14.08.2029
  NPDID for utvinningstillatelser
  36465663
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  50.00000
  Harbour Energy Norge AS
  50.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15347
  02.04.2020
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16740
  06.04.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.4.2022 at initiell periode forlenges til 14.2.2028 jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  17282
  26.10.2022
  Chrysaor Norge AS har endret foretaksnavn til Harbour Energy Norge AS med virkning fra 24.10.2022
  Navnendring rettighetshaver
  17741
  02.03.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 1.3.2023 at initiell periode forlenges til 14.2.2029, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  18488
  03.05.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 03.05.2024 at initiell periode forlenges til 14.08.2029, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode