Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  644 C
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  31.12.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  34042073
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  OMV (Norge) AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  40.00000
  OMV (Norge) AS
  30.00000
  DNO Norge AS
  30.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13862
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14025
  22.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14983
  23.12.2019
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16470
  07.02.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 7.2.2022 at initiell periode og varigheten forlenges til 31.12.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 første og andre ledd.
  Andre meldinger
  16845
  31.05.2022
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 10 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17731
  28.02.2023
  Sval Energi AS har overdratt sin 10% andel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.2.2023 og virkningsdato 1.1.2023
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse