Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  104 B
  Gyldig fra dato
  03.02.2012
  Gyldig til dato
  01.03.2031
  NPDID for utvinningstillatelser
  21568959
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  49.30000
  Petoro AS
  33.60000
  TotalEnergies EP Norge AS
  14.70000
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  2.40000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6258
  27.03.2012
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6691
  03.12.2012
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS overdrar sin 4,7 deltakerandel i utvinningstillatelsen til Total E&P Norge AS med virkning fra 3.2.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7060
  28.05.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.5.2013 at utvinningstillatelsen er forlenget ut over initiell periode til 1.3.2013, jf. petroleumsloven § 3-9
  Andre meldinger
  7462
  10.12.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.11.2013 at ved en inkurie ble dato for forlengelse av utvinningstillatelse satt til 1.3.2013. Den korrekte dato er 1.3.2031.
  Andre meldinger
  12881
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  16090
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger