Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  748
  Gyldig fra dato
  07.02.2014
  Gyldig til dato
  06.08.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  24214343
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7642
  21.02.2014
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  8189
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9922
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9985
  15.07.2015
  Noreco Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA. Pantobligasjon stor NOK 500 000 000, skriver norske kroner fem hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 14.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10111
  11.09.2015
  Spike Exploration Holding AS har endret foretaksnavn til Spike Exploration AS med virkning fra 10.9.2015
  Andre meldinger
  10330
  21.12.2015
  Reduksjon av pantsettelse, dok. nr. 8189 registrert 9.10.2015, i Det norske oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 40 % til 30 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 40 % til 30 % i brev datert 6.10.2015.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10331
  21.12.2015
  Reduksjon av pantsettelse, dok. nr. 9922 registrert 6.7.2015, i Det norske oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 40 % til 30 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 40 % til 30 % i brev datert 6.10.2015.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10379
  31.12.2015
  Det norske oljeselskap ASA har overdratt en 10 % andel av tillatelsen til MOL Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10958
  27.05.2016
  Nye Spike Exploration AS og Core Energy AS har fusjonert inn i Point Resources AS den 26.5.2016. Forut for og som en del av fusjonen ble samtlige utvinningstillatelser i Spike Exploration AS skutt inn i Nye Spike Exploration AS som et tingsinnskudd mot at Spike Exploration AS ble gitt aksjer i Point Resources AS.
  Andre meldinger
  11041
  30.06.2016
  Pantobligasjon pålydende NOK 500,000,000 skriver norske kroner femhundre milloner, hvor Noreco Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA datert 9.7.2015 (dok.nr.: 9985) er slettet. Samtykke fra panthaver SpareBank 1 SR-Bank ASA foreligger datert 2.6.2016.
  Sletting av pant
  11051
  30.06.2016
  Noreco Norway AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11193
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11219
  06.10.2016
  Point Resources AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.216 og virkningsdato 1.1.2016
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11888
  12.09.2017
  Dok. nr 10331 er slettet som følge av sletting av dok.nr 9922
  Sletting av pant
  11840
  12.09.2017
  Dok. nr 10330 er slettet som følge av sletting av dok.nr 8189
  Sletting av pant
  11886
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9922) hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel, redusert til 30 % den 21.12.2015 (Dok.nr.: 10331) i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  11839
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million datert 9.10.2014 (dok.nr.: 8189) hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel, redusert til 30 % den 21.12.2015 (Dok.nr.: 10330) i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  13184
  09.10.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 8.10.2018 at initiell periode forlenges til 7.2.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  14431
  17.09.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 17.9.2019 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 7.8.2019, jf. utvinningstillatelse 748 pkt. 4 alternativ 2 c.
  Andre meldinger