Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  209 BS
  Gyldig fra dato
  07.06.2022
  Gyldig til dato
  31.12.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  38723936
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  16903
  08.06.2022
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16968
  01.07.2022
  Equinor Energy AS har overdratt en 14.0208 % andel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17877
  15.05.2023
  Operatørskapet er overført fra Equinor Energy AS til A/S Norske Shell, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 7.6.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd, samt endringsavtale nr 1.
  Operatørskifte
  18118
  16.11.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 15.11.2023 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt med virkning fra og med 1.1.2024, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Oppgivelse av tillatelse