Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  689
  Gyldig fra dato
  08.02.2013
  Gyldig til dato
  08.02.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  22820628
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6904
  21.02.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  6941
  21.02.2013
  Spring Energy Norway AS har endret foretaksnavn til Tullow Oil Norge AS med virkning fra 11.02.2013
  Andre meldinger
  7029
  26.04.2013
  Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen 689 til fordel for DnB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 300,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner trehundre millioner pluss ti prosent 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.3.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7930
  01.07.2014
  Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 200 000 000, skriver norske kroner to hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje¿ ogenergidepartementet har i brev av 30.4.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6¿2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9561
  12.05.2015
  Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor NOK 125 000 000 pluss 10%, skriver norske kroner ett hundre tjuefem millioner pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10030
  26.08.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.8.2015 at initiell periode forlenges til 8.2.2022, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10097
  01.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 200,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner tohundremillioner pluss ti prosent, hvor Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 26.6.2014 (dok.nr.: 7930) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 30.11.2015
  Sletting av pant
  10096
  01.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 125,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner etthundreogtjuefemmillioner pluss ti prosent, hvor Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 11.5.2015 (dok.nr.: 9561) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 30.11.2015
  Sletting av pant
  10266
  01.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 300,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner trehundremillioner pluss ti prosent, hvor Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.4.2013 (dok.nr.: 7029) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 30.11.2015
  Sletting av pant
  10314
  09.12.2015
  Det norske Exploration AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2015 og virkningsdato 1.1.2015
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10301
  09.12.2015
  Svenska Petroleum Exploration AS har endret foretaksnavn til Det norske Exploration AS med virkning fra dato 19.11.2015
  Andre meldinger
  11183
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11669
  08.06.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.5.2017 at utvinningstillatelsen bortfaller i sin helhet med virkning fra 8.2.2017, jf. utvinningstillatelse 689 pkt. 4b.
  Andre meldinger