Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1055
  Gyldig fra dato
  14.02.2020
  Gyldig til dato
  14.02.2028
  NPDID for utvinningstillatelser
  36465031
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  PGNiG Upstream Norway AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  PGNiG Upstream Norway AS
  60.00000
  A/S Norske Shell
  40.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15334
  02.04.2020
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16194
  30.09.2021
  INEOS E&P Norge AS har overdratt sin 60 % deltakerandel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2021 og virkningsdato 1.1.2021. I forbindelse med overdragelsen overføres operatørskapet fra INEOS E&P Norge AS til PGNiG Upstream Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  17430
  02.12.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 2.12.2022 at initiell periode forlenges til 14.2.2028, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode