Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  169 C
  Gyldig fra dato
  27.03.2009
  Gyldig til dato
  31.12.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  5479914
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4418
  18.05.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har overdratt sin 57% deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 31.3.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4417
  18.05.2009
  Ny tillatelse er innført i petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  4422
  25.05.2009
  Olje- og energidepartement har i brev, "ref: 09/00154-11" den 29.4.2009 godkjent Det norske oljeselskap ASA som ny operatør i tillatelsen.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4991
  23.12.2009
  De fusjonerte selskapene Aker Exploration ASA og Det norske oljeselskap ASA har fra 22.12.2009 navnet Det norske oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  4937
  23.12.2009
  Aker Exploration ASA har fusjonert med Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 22.12.2009.
  Andre meldinger
  5106
  01.02.2010
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS overdrar sin 13 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 31.7.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5213
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 70 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6007
  22.11.2011
  Pantobligasjon pålydende NOK 4 500 000 000 skriver norske kroner firemilliarderfemhundremillioner 00/100 datert 5.3.2010 (dok. nr. 5213) hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 70 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 21.11.2011.
  Sletting av pant
  6452
  10.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 70 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver US dollar syvhundreogfemtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6671
  05.11.2012
  Reduksjon av pantsettelse (dok.nr. 6452), registrert 10.5.2012 i Det norske oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 70 % til 50 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 70 % til 50 % i brev datert 30.10.2012.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6677
  08.11.2012
  Det norske oljeselskap ASA overdrar en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Petoro AS med virkning fra 1.1.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7289
  24.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7255
  24.09.2013
  Pantobligasjon pålydende USD 750,000,000 skriver amerikanske dollar syvhundre og femti millioner 00/100 hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 70 % deltakerandel (første prioritet ) i utvinningstillatelsen 169 C til fordel for DnB Bank ASA datert 10.5.2012 (dok. nr.: 6452) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 12.9.2013.
  Sletting av pant
  8138
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8199
  16.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 24.9.2013 (dok.nr.: 7289) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant
  9344
  14.04.2015
  Registrert pant dok.nr 8138, har etter sletting av dok.nr. 7289 og avtalt opptrinnsrett, første prioritet.
  Andre meldinger
  9853
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11148
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11846
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.10.2014 (dok.nr.: 8138) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  11918
  12.09.2017
  Dok. nr 6671 er slettet som følge av sletting av dok.nr 6452 - Rettelse
  Sletting av pant
  11893
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9853) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  15255
  06.03.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.11.2019 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt med virkning fra 31.12.2019, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger