Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  855
  Gyldig fra dato
  10.06.2016
  Gyldig til dato
  30.11.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  28168828
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11058
  30.06.2016
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11415
  03.01.2017
  Tullow Oil Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2016 og virkningsdato 1.7.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13045
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13180
  20.09.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 19.9.2018 at initiell periode forlenges til 10.12.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  14451
  18.10.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.10.2019 at initiell periode forlenges til 10.12.2020, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15597
  01.10.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 1.10.2020 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 1.12.2020, jf. lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 3-15.
  Andre meldinger