Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  029 B
  Gyldig fra dato
  11.05.2001
  Gyldig til dato
  31.12.2032
  NPDID for utvinningstillatelser
  1626782
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  50.00000
  PGNiG Upstream Norway AS
  50.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  15560
  17.06.2020
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Pantobligasjon stor USD 600 000 000, skriver United States Dollars six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.5.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17168
  29.08.2022
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Pantobligasjon stor USD 600,000,000, skriver United States Dollars six hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1776
  22.03.2002
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2231
  06.01.2004
  Esso Exploration and Production Norway AS har overdratt en 50% andel i tillatelsen til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2594
  27.04.2005
  Esso Exploration and Production Norway A/S har endret navn til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  Andre meldinger
  3104
  06.10.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4235
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4383
  22.04.2009
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS overdrar en 20% deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 1.4.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4810
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  4982
  23.12.2009
  De fusjonerte selskapene Aker Exploration ASA og Det norske oljeselskap ASA har fra 22.12.2009 navnet Det norske oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  4928
  23.12.2009
  Aker Exploration ASA har fusjonert med Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 22.12.2009.
  Andre meldinger
  5204
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5999
  22.11.2011
  Pantobligasjon pålydende NOK 4 500 000 000 skriver norske kroner firemilliarderfemhundremillioner 00/100 datert 5.3.2010 (dok. nr. 5204) hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 21.11.2011.
  Sletting av pant
  6442
  10.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver US dollar syvhundreogfemtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6686
  03.12.2012
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS overdrar sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Total E&P Norge AS med virkning fra 1.1.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7248
  24.09.2013
  Pantobligasjon pålydende USD 750,000,000 skriver amerikanske dollar syvhundre og femti millioner 00/100 hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel (første prioritet ) i utvinningstillatelsen 029 B til fordel for DnB Bank ASA datert 10.5.2012 (dok. nr.: 6442) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 12.9.2013.
  Sletting av pant
  7282
  24.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7360
  09.10.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.10.2013 at utvinningstillatelsen er forlenget til 31.12.2032 jf.petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  8124
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA andre prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8209
  16.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 24.9.2013 (dok.nr.: 7282) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant
  9333
  14.04.2015
  Registrert pant dok.nr 8124, har etter sletting av dok.nr. 7282 og avtalt opptrinnsrett, første prioritet.
  Andre meldinger
  9864
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11132
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11362
  21.12.2016
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til KUFPEC Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 21.12.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11908
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9864) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  12759
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  14096
  29.05.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, i Det norske Oljeselskap ASA sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.10.2014 (dok.nr.: 8124) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 24.5.2019.
  Sletting av pant
  15486
  08.05.2020
  Aker BP ASA har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2020 og virkningsdato 1.1.2020
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15560
  17.06.2020
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Pantobligasjon stor USD 600 000 000, skriver United States Dollars six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.5.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17168
  29.08.2022
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Pantobligasjon stor USD 600,000,000, skriver United States Dollars six hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18163
  30.01.2024
  KUFPEC Norway AS har endret foretaksnavn til Orlen Upstream Norway 2 AS med virkning fra 23.01.2024
  Navnendring rettighetshaver
  18608
  01.07.2024
  PGNiG Upstream Norway AS og ORLEN Upstream Norway 2 AS har fusjonert 18.06.2024. Alle eiendeler i ORLEN Upstream Norway 2 AS er overtatt av PGNiG Upstream Norway AS. Energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 14.06.2024, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse