Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  218 B
  Gyldig fra dato
  13.05.2011
  Gyldig til dato
  02.02.2041
  NPDID for utvinningstillatelser
  20428874
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  51.00000
  Wintershall Dea Norge AS
  24.00000
  OMV (Norge) AS
  15.00000
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5838
  23.06.2011
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6585
  02.10.2012
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS overdrar sin 15% deltakerandel i utvinningstillatelsen til OMV (Norge) AS med virkning fra 1.1.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8375
  02.12.2014
  Statoil Petroleum AS har overdratt 24 % andeler i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11597
  30.03.2017
  Oljedirektoratet bekrefter i brev datert 10.7.2012 at utvinningstillatelsen overføres til forlengelsesperioden med virkning fra 17.8.2012. Tillatelsen vil ha varighet til 2.2.2041 som tilsvarer utløp av PL 218, jf utvinningstillatelsen artikkel 1 bokstav c.
  Andre meldinger
  12852
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  14669
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger