Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  038 D
  Gyldig fra dato
  15.05.2009
  Gyldig til dato
  01.07.2022
  NPDID for utvinningstillatelser
  5500999
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  13241
  16.11.2018
  Okea AS pantsetter (tilleggspant) sin 55 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Panteobligasjon stor USD 250 000 000, skriver United States Dollars two hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 26.10.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  14784
  06.12.2019
  Reduksjon av pantsettelse, (dok nr 13241) registrert 16.11.2018 i OKEA ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen, fra 55 % til 35 %. Panthaver Nordic Trustee AS samtykker til reduksjon fra 55 % til 35 % ref. brev datert 28.11.2019.
  14835
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4451
  17.06.2009
  Ny tillatelse innført i petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  4550
  25.08.2009
  Talisman Energy Norge AS har overdratt en 25% deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4986
  23.12.2009
  De fusjonerte selskapene Aker Exploration ASA og Det norske oljeselskap ASA har fra 22.12.2009 navnet Det norske oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  4932
  23.12.2009
  Aker Exploration ASA har fusjonert med Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 22.12.2009.
  Andre meldinger
  5208
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6003
  22.11.2011
  Pantobligasjon pålydende NOK 4 500 000 000 skriver norske kroner firemilliarderfemhundremillioner 00/100 datert 5.3.2010 (dok. nr. 5208) hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 21.11.2011.
  Sletting av pant
  6443
  10.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver US dollar syvhundreogfemtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7285
  24.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7251
  24.09.2013
  Pantobligasjon pålydende USD 750,000,000 skriver amerikanske dollar syvhundre og femti millioner 00/100 hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel (første prioritet ) i utvinningstillatelsen 038 D til fordel for DnB Bank ASA datert 10.5.2012 (dok. nr.: 6443) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 12.9.2013.
  Sletting av pant
  8129
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA Andre prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8208
  16.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 24.9.2013 (dok.nr.: 7285) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant
  9337
  14.04.2015
  Registrert pant dok.nr 8129, har etter sletting av dok.nr. 7285 og avtalt opptrinnsrett, første prioritet.
  Andre meldinger
  9883
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10076
  07.09.2015
  Talisman Energy Norge AS har overdratt sin 40 % andel i tillatelsen til Repsol Exploration Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.9.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10164
  07.10.2015
  Repsol Exploration Norge AS har endret foretaksnavn til Repsol Norge AS med virkning fra 6.10.2015
  Andre meldinger
  11138
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11225
  18.10.2016
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver amerikanske dollar firemilliarderfirehundremillioner, hvor BP Aker ASA (tidligere Det norske oljeselskap ASA) pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.10.2014 (Dok.nr.: 8129) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 8.9.2016.
  Sletting av pant
  11226
  18.10.2016
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver amerikanske dollar sekshundreogsekstimillioner, hvor BP Aker ASA (tidligere Det norske oljeselskap ASA) pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 6.7.2015 (Dok.nr.: 9883) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 8.9.2016.
  Sletting av pant
  11232
  02.11.2016
  Aker BP ASA har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Okea AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11828
  06.09.2017
  Operatørskapet er overført fra Repsol Norge AS til Okea AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 30.8.2017, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  11831
  07.09.2017
  I henhold til endringsavtale 2 inngått 4.7.2017 og godkjenningsbrev fra OED datert 30.8.2017 har Repsol Norge AS trådt ut av utvinningstillatelse. Okea AS har overtatt Repsol Norge AS deltakerandel på 40 % med virkning fra 4.7.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11830
  07.09.2017
  Operatørskapet er overført fra Repsol Norge AS til Okea AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 30.8.2017, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12013
  29.11.2017
  Okea AS pantsetter sin 70 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 180 000 000, skiver United States dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.11.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13241
  16.11.2018
  Okea AS pantsetter (tilleggspant) sin 55 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Panteobligasjon stor USD 250 000 000, skriver United States Dollars two hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 26.10.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13266
  21.11.2018
  Reduksjon av pantsettelse, dok. nr. 12013 registrert 29.11.2017 i Okea AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 70 % til 55 %. Panthaver Nordic Trustee AS samtykker til reduksjon av pant datert 30.10.2018
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13267
  21.11.2018
  Okea AS har overdratt en 15 % deltakerandel i tillatelsen til Chrysaor Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 15.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14293
  05.08.2019
  OKEA AS har endret foretaksnavn til OKEA ASA fra 16.5.2019
  Andre meldinger
  14783
  05.12.2019
  Reduksjon av pantsettelse, (dok nr 13266) registrert 21.11.2018 i OKEA ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen, fra 55 % til 35 %. Panthaver Nordic Trustee AS samtykker til reduksjon fra 55 % til 35 % ref. brev datert 28.11.2019.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14784
  06.12.2019
  Reduksjon av pantsettelse, (dok nr 13241) registrert 16.11.2018 i OKEA ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen, fra 55 % til 35 %. Panthaver Nordic Trustee AS samtykker til reduksjon fra 55 % til 35 % ref. brev datert 28.11.2019.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14785
  06.12.2019
  OKEA ASA har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Chrysaor Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.11.2019 og virkningsdato 1.1.2019
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14835
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15173
  06.01.2020
  Dok. nr. 13266 er slettet som følge av sletting dok. nr. 12013.
  Sletting av pant
  15174
  06.01.2020
  Dok. nr. 14783 er slettet som følge av sletting dok. nr. 13266.
  Sletting av pant
  15172
  06.01.2020
  Pantobligasjon stor USD 180.000.000 skriver United States Dollars one hundred and eighty million datert 29.11.2017 (dok. nr.: 12013) hvor OKEA AS pantsetter sin 70 % deltakerandel, redusert fra 70 % til 55 % den 21.11.2018 (dok. nr. 13266) og redusert fra 55 % til 35 % den 5.12.2019 (dok.nr.: 14783) i utvinningstillatelsen til Nordic Trustee AS er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 2.1.2020.
  Sletting av pant
  16140
  19.08.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.8.2021 at utvinningstillatelse 038 D forlenger initiell periode til 31.12.2023 jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  16747
  25.04.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.4.2022 at utvinningstillatelse 038 D anses som bortfalt med virkning fra 2.7.2022.
  Bortfall av tillatelse