Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  955
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  02.03.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  30677396
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12672
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13040
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13419
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15787
  15.02.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 15.2.2021 at utvinningstillatelse 955 anses som bortfalt med virkning fra og med 3.3.2021, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b.
  Andre meldinger