Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.07.2024 - 01:27
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1009
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  29.02.2024
  NPDID for utvinningstillatelser
  34040390
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13895
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  15672
  16.12.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 15.12.2020 at initiell periode forlenges til 1.3.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16675
  14.03.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 11.3.2022 at initiell periode forlenges til 1.3.2027, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  18509
  31.05.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 31.05.2024 at utvinningstillatelse 1009 anses som bortfalt med virkning fra og med 01.03.2024, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b).
  Bortfall av tillatelse