Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  187
  Gyldig fra dato
  10.09.1993
  Gyldig til dato
  10.09.2032
  NPDID for utvinningstillatelser
  22308
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  36.00000
  Vår Energi ASA
  25.00000
  OMV (Norge) AS
  24.00000
  Repsol Norge AS
  15.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  886
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 187 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1029
  28.04.1998
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt 10% i tillatelsen til Den norske stats oljeselskap a.s effektivt 1. januar 1997.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1345
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1435
  01.06.2001
  SDØE overført til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1745
  11.02.2002
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt sin 10% andel i tillatelsen til Marathon Petroleum Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1758
  21.03.2002
  BP Petroleum Development of Norway AS og Amoco Norway AS og Amoco Norway Oil Company har fusjonert til BP Amoco Norge AS.BP Amoco Norge AS har senere endret navn til BP Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1893
  26.11.2002
  BP Norge AS har overdratt en 12.5% andel i tillatelsen til Gaz de France Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2939
  18.12.2006
  BP Norge AS har overdratt sin 12,5 % andel i tillatelsen til Gaz de France Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2940
  18.12.2006
  BP Norge AS har overført operatørskapet i tillatelsen til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3479
  02.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4069
  03.02.2009
  Gaz De France Norge AS har endret navn til GDF SUEZ E&P Norge AS, med virkning fra 29.12.2008.
  Andre meldinger
  4283
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 65 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4767
  10.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  5597
  05.01.2011
  Statoil Petroleum AS overdrar en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Marathon Petroleum Norge AS med virkning fra 30.12.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5763
  31.03.2011
  Marathon Petroleum Norge AS overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Statoil Petroleum AS med virkning fra 31.3.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7394
  31.10.2013
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 24% andel i tillatelsen til OMV (Norge) AS. Iht skjøte er gjennomføringsdatoen 31.10.2013 og virkningsdatoen 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10367
  31.12.2015
  Statoil Petroleum AS har overdratt 15 % av sin andel i tillatelsen til Repsol Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2015 og virkningsdato 01.01.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10468
  15.01.2016
  GDF SUEZ E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  12432
  22.02.2018
  Engie E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Neptune Energy Norge AS med virkning fra 22.2.2018
  Andre meldinger
  12835
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  18239
  15.02.2024
  Neptune Energy Norge AS har endret foretaksnavn til Vår Energi Norge AS med virkning fra 31.01.2024
  Navnendring rettighetshaver
  18549
  10.06.2024
  Vår Energi Norge AS og Vår Energi ASA har fusjonert 08.06.2024. Alle eiendeler i Vår Energi Norge AS er overtatt av Vår Energi ASA. Energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 29.04.2024, jf. petroleumsloven § 10-12 og lagringsforskriften § 11-13.
  Navnendring rettighetshaver