Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  786
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  06.02.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  25610420
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  8970
  04.03.2015
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  10489
  15.01.2016
  GDF SUEZ E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  11679
  28.06.2017
  Tullow Oil Norge AS har overdratt sin 50% deltakerandel i tillatelsen til Pandion Energy AS. Iht. skjøtet er gjennomføringsdato 22.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12440
  22.02.2018
  Engie E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Neptune Energy Norge AS med virkning fra 22.2.2018
  Andre meldinger
  14005
  14.05.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 13.5.2019 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt med virkning fra 6.2.2019, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4 b).
  Andre meldinger